ตู้ดูดควัน ตู้ดูดไอสารเคมี – Fume Hood
ตู้ดูดควัน ตู้ดูดไอสารเคมี – Fume Hoodขอใบเสนอราคา หรือสอบถามข้อมูลสินค้า
กรุณาอีเมลส่งรายละเอียดมาได้ที่
sales.promotionsci@gmail.com

GTech – ตู้ดูดควัน – Digital Fume Hood – รุ่น GT200FD – 2.0 m

คุณลักษณะเฉพาะตู้ดูดควัน (Digital Fume Hood 2000 mm) หน้ากว้าง 2.0 เมตร

FUME HOOD ตู้ดูดควัน ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดไอกรด ตู้ดูดควันพิษ ตู้ดูดสารเคมี

รุ่น GT-200DA
ยี่ห้อ GTech “Thailand”

1. รายละเอียดคุณลักษณะของสินค้า
รายการ ตู้ดูดควัน จำนวน 1 ตู้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เป็นตู้ดูดควัน (FUME HOOD) สำเร็จรูปใช้สำหรับดูดไอกรด และสารเคมีในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นชนิดระบบ  AUTOMATIC BY PASS SYSTEM
2.  ลักษณะทางเทคนิคที่ต้องการ
2.1   ลักษณะทั่วไป
2.1.1 ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) สำเร็จรูปใช้สำหรับดูดไอสารเคมีในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นชนิดระบบ AUTOMATIC BY PASS SYSTEM
2.1.2 รวมขนาดทั้งหมดของตัวตู้ กว้าง 2000 มม. ลึก 900 มม. สูง  2350 มม.
2.1.3 WORK TOP ทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง FRP (Chemical resistant Fiber glass reinforced plastics materials) ซึ่งผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด ที่มีความทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อความชื้นและสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี (good weathering resistance)มีความทนทานต่อความร้อนและไม่ลุกติดไฟ ผิวทุกด้านทั้งด้านในและด้านนอกเป็นสีในตัวไม่มีการพ่นสีทับ
3. ลักษณะตู้ดูดควัน
3. ลักษณะตู้ดูดควัน
3.1 ตู้ดูดควันตอนบน (Working Area Part)
3.1.1 โครงสร้างภายนอก (External Part)
ทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง FRP (Chemical resistant Fiber glass reinforced plastics materials) ซึ่งผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด ที่มีความทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อความชื้นและสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี(good weathering resistance)มีความทนทานต่อความร้อนและไม่ลุกติดไฟ ผิวทุกด้านทั้งด้านในและด้านนอกเป็นสีในตัวไม่มีการพ่นสีทับ
3.1.2 โครงสร้างภายใน (Internal Chamber)
ทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง FRP (Chemical resistant Fiber glass reinforced plastics materials)ซึ่งผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด ชนิดที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนต่อ สารเคมีสูง ( ISO TYPE) หล่อขึ้นรูปเป็นแบบโมลชิ้นเดียว(One Piece Molded)ไร้รอยต่อเพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศ
3.1.3 พื้นที่ส่วนที่ใช้งาน (Working area part)
ทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง FRP (Chemical resistant Fiber glass reinforced plastics materials) ซึ่งผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด ที่มีความทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อความชื้นและสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี(good weathering resistance)มีความทนทานต่อความร้อนและไม่ลุกติดไฟ
3.1.3 บานหน้าช่องทำงาน   (Front Area)
ออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ตามหลักอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic) เพื่อป้องกันการหมุนวนของอากาศ (Turbulence) บริเวณหน้าตู้
3.1.4 ด้านหลังตู้ภายในและด้านบน
ติดตั้ง Back Baffle เพื่อบังคับทิศทางลมให้เกิดการไหลแบบ Lamina Flow ทำด้ายไฟเบอร์กลาสหล่อเป็นชิ้นเดียวกัน (One Piece Molded) เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับโครงสร้างภายในของตู้ ออกแบบตามมาตรฐานกำหนดโดยบังคับในอากาศเข้าได้ทั้งด้านล่าง และด้านบน มีระบบ AUTOMATIC BY PASS ทำให้ภายในตู้ดูดควันไม่เป็นสูญญากาศขณะเปิดบานกระจกสนิท
3.1.5 กระจกหน้าตู้หรือบานประตู (Sash)
เป็นชนิดบานเลื่อนขึ้น-ลงตามแนวดิ่งได้ทุกระยะ วัสดุทำจากกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
3.2 ตู้ดูดไอเคมีตอนล่าง (STORAGE PART) ทำด้วยไฟเบอร์กลาส ผลิตได้มาตรฐานที่กำหนดเป็นชนิดเดียวกับโครงสร้างตู้ดูดควันภาย นอก
4. อุปกรณ์ประกอบตู้ดูดไอเคมี
4.1 อุปกรณ์ประกอบภายในตู้ดูดไอเคมีตอนบน
4.1.1 ก๊อกแก๊ส 1 ชุด ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี Epoxy ทนสารเคมีได้ (option)
4.1.2 ก๊อกน้ำ 1 ชุด ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี Epoxy ด้วยกระบวนการทางไฟฟ้า ซึ่งทนสารเคมีได้
4.1.3  อ่างน้ำทิ้งและสะดืออ่าง ทำจากวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) สีดำ ทนสารเคมีได้
4.1.4 ที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ทำจากวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) สีดำ ทนสารเคมีได้
4.1.5 หลอดไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 2 ชุด พร้อมที่ครอบเพื่อป้องกันไอระเหยของสารเคมี
4.2 อุปกรณ์ภายนอกตู้ดูดไอเคมี
4.2.1 ชุดควบคุมการจ่ายน้ำ (FRONT CONTROL) จำนวน 1 ชุด
4.2.2 ชุดควบคุมการจ่ายแก๊ส (FRONT CONTROL) จำนวน 1 ชุด (option)
4.2.3 เต้าเสียบไฟฟ้าชนิดคู่ สามารถเสียบได้ทั้งกลมและแบน
4.3  แผงควบคุมการทำงานตู้ดูดไอเคมี
4.3.1 ปุ่มกดเปิด-ปิดพัดลม (Blower) เพื่อเปิดหรือปิด พัดลมดูดไอระเหยสารเคมี พร้อมไฟแสดงสถานะการทำงาน
4.3.2 ปุ่มกดเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง (Light) เพื่อเปิดหรือปิด แสงสว่างภายในตู้ พร้อมไฟแสดงสถานะการทำงาน
5 พัดลมตู้ดูดควัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 พัดลมเป็นระบบ High Pressure Centrifugal Fan Direct Drive
5.2 ตัวใบพัดทำด้วยไฟเบอร์กลาส ทนต่อสารเคมีได้ เป็นแบบ Backward Curved ถ่วงใบพัดด้วยระบบ Dynamic Balance ศูนย์เที่ยงตรงสามารถหมุนได้ในความเร็วรอบตั้งแต่ 1,435 รอบ/นาที (RPM) ขึ้นไป โดยไม่แก่วงหรือสั่น
5.3 ตัวเสื้อพัดลมทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส หล่อเป็นชิ้นเดียวกัน ทนต่อสารเคมีได้ ด้านหน้าของกล่องสามารถถอดประกอบได้ เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุง และง่ายต่อการติดตั้ง
5.4 ตัวพัดลมจะมีคุณสมบัติในการดูดควันไม่น้อยกว่า 1,000 – 2,000 ลบ.ม. / ชม. (M3 / H) ตามลำดับ มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อย และวิ่งเงียบโดยตลอด
5.5  แท่นของพัดลมสำหรับติดตั้งมอเตอร์ต้องมีที่ครอบกันน้ำทุกด้าน และยางกันสะเทือนของพัดลม
5.6 มีความสามารถในการดูดไอระเหยสารเคมีจากตู้ดูดควัน โดยมีค่า Velocity ประมาณ 100 ฟุต / นาที (FPM) เมื่อเปิดบานกระจกหน้าตู้ดูดควันสูง 30 ซม. หรือมีค่าความเร็วลมของหน้าตู้อย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ทำการติดตั้งจะต้องมีเครื่องวัดลมมาทดสอบในวันส่งมอบงาน
5.7 มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1 HP 1,450 รอบ 220 V. 1 Phase หรือ 380 V. 3 Phase
6 ระบบท่อระบายควัน
6.1 ท่อควันทำด้วยไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว มีสีขาวในตัว ผลิตโดยวิธี Filament Winding พร้อมข้องอ, หน้าแปลน, อุปกรณ์ท่อยึดที่เป็นวัสดุชนิดเดียวกับตัวท่อ
6.2 การติดตั้งท่อระบายควันจุดที่มีการต่อท่อควันมีข้องอ 90 องศา แบบกว้าง, หน้าแปลน ต้องใช้วิธีการเชื่อมด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับท่อ
7 มีการรับประกันคุณภาพสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
8 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย 1 เล่ม

Product Description

คุณลักษณะเฉพาะตู้ดูดควัน (Digital Fume Hood 2000 mm) หน้ากว้าง 2.0 เมตร

FUME HOOD ตู้ดูดควัน ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ดูดไอกรด ตู้ดูดควันพิษ ตู้ดูดสารเคมี

รุ่น GT-200DA
ยี่ห้อ GTech “Thailand”

1. รายละเอียดคุณลักษณะของสินค้า
รายการ ตู้ดูดควัน จำนวน 1 ตู้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เป็นตู้ดูดควัน (FUME HOOD) สำเร็จรูปใช้สำหรับดูดไอกรด และสารเคมีในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นชนิดระบบ  AUTOMATIC BY PASS SYSTEM
2.  ลักษณะทางเทคนิคที่ต้องการ
2.1   ลักษณะทั่วไป
2.1.1 ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) สำเร็จรูปใช้สำหรับดูดไอสารเคมีในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นชนิดระบบ AUTOMATIC BY PASS SYSTEM
2.1.2 รวมขนาดทั้งหมดของตัวตู้ กว้าง 2000 มม. ลึก 900 มม. สูง  2350 มม.
2.1.3 WORK TOP ทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง FRP (Chemical resistant Fiber glass reinforced plastics materials) ซึ่งผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด ที่มีความทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อความชื้นและสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี (good weathering resistance)มีความทนทานต่อความร้อนและไม่ลุกติดไฟ ผิวทุกด้านทั้งด้านในและด้านนอกเป็นสีในตัวไม่มีการพ่นสีทับ
3. ลักษณะตู้ดูดควัน
3. ลักษณะตู้ดูดควัน
3.1 ตู้ดูดควันตอนบน (Working Area Part)
3.1.1 โครงสร้างภายนอก (External Part)
ทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง FRP (Chemical resistant Fiber glass reinforced plastics materials) ซึ่งผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด ที่มีความทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อความชื้นและสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี(good weathering resistance)มีความทนทานต่อความร้อนและไม่ลุกติดไฟ ผิวทุกด้านทั้งด้านในและด้านนอกเป็นสีในตัวไม่มีการพ่นสีทับ
3.1.2 โครงสร้างภายใน (Internal Chamber)
ทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง FRP (Chemical resistant Fiber glass reinforced plastics materials)ซึ่งผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด ชนิดที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนต่อ สารเคมีสูง ( ISO TYPE) หล่อขึ้นรูปเป็นแบบโมลชิ้นเดียว(One Piece Molded)ไร้รอยต่อเพื่อป้องกันการรั่วไหลของอากาศ
3.1.3 พื้นที่ส่วนที่ใช้งาน (Working area part)
ทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสเสริมแรง FRP (Chemical resistant Fiber glass reinforced plastics materials) ซึ่งผลิตตามมาตรฐานที่กำหนด ที่มีความทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อความชื้นและสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี(good weathering resistance)มีความทนทานต่อความร้อนและไม่ลุกติดไฟ
3.1.3 บานหน้าช่องทำงาน   (Front Area)
ออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานกำหนด ตามหลักอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamic) เพื่อป้องกันการหมุนวนของอากาศ (Turbulence) บริเวณหน้าตู้
3.1.4 ด้านหลังตู้ภายในและด้านบน
ติดตั้ง Back Baffle เพื่อบังคับทิศทางลมให้เกิดการไหลแบบ Lamina Flow ทำด้ายไฟเบอร์กลาสหล่อเป็นชิ้นเดียวกัน (One Piece Molded) เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับโครงสร้างภายในของตู้ ออกแบบตามมาตรฐานกำหนดโดยบังคับในอากาศเข้าได้ทั้งด้านล่าง และด้านบน มีระบบ AUTOMATIC BY PASS ทำให้ภายในตู้ดูดควันไม่เป็นสูญญากาศขณะเปิดบานกระจกสนิท
3.1.5 กระจกหน้าตู้หรือบานประตู (Sash)
เป็นชนิดบานเลื่อนขึ้น-ลงตามแนวดิ่งได้ทุกระยะ วัสดุทำจากกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
3.2 ตู้ดูดไอเคมีตอนล่าง (STORAGE PART) ทำด้วยไฟเบอร์กลาส ผลิตได้มาตรฐานที่กำหนดเป็นชนิดเดียวกับโครงสร้างตู้ดูดควันภาย นอก
4. อุปกรณ์ประกอบตู้ดูดไอเคมี
4.1 อุปกรณ์ประกอบภายในตู้ดูดไอเคมีตอนบน
4.1.1 ก๊อกแก๊ส 1 ชุด ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี Epoxy ทนสารเคมีได้ (option)
4.1.2 ก๊อกน้ำ 1 ชุด ตัวก๊อกทำด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี Epoxy ด้วยกระบวนการทางไฟฟ้า ซึ่งทนสารเคมีได้
4.1.3  อ่างน้ำทิ้งและสะดืออ่าง ทำจากวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) สีดำ ทนสารเคมีได้
4.1.4 ที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ทำจากวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) สีดำ ทนสารเคมีได้
4.1.5 หลอดไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ จำนวน 2 ชุด พร้อมที่ครอบเพื่อป้องกันไอระเหยของสารเคมี
4.2 อุปกรณ์ภายนอกตู้ดูดไอเคมี
4.2.1 ชุดควบคุมการจ่ายน้ำ (FRONT CONTROL) จำนวน 1 ชุด
4.2.2 ชุดควบคุมการจ่ายแก๊ส (FRONT CONTROL) จำนวน 1 ชุด (option)
4.2.3 เต้าเสียบไฟฟ้าชนิดคู่ สามารถเสียบได้ทั้งกลมและแบน
4.3  แผงควบคุมการทำงานตู้ดูดไอเคมี
4.3.1 ปุ่มกดเปิด-ปิดพัดลม (Blower) เพื่อเปิดหรือปิด พัดลมดูดไอระเหยสารเคมี พร้อมไฟแสดงสถานะการทำงาน
4.3.2 ปุ่มกดเปิด-ปิดไฟแสงสว่าง (Light) เพื่อเปิดหรือปิด แสงสว่างภายในตู้ พร้อมไฟแสดงสถานะการทำงาน
5 พัดลมตู้ดูดควัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
5.1 พัดลมเป็นระบบ High Pressure Centrifugal Fan Direct Drive
5.2 ตัวใบพัดทำด้วยไฟเบอร์กลาส ทนต่อสารเคมีได้ เป็นแบบ Backward Curved ถ่วงใบพัดด้วยระบบ Dynamic Balance ศูนย์เที่ยงตรงสามารถหมุนได้ในความเร็วรอบตั้งแต่ 1,435 รอบ/นาที (RPM) ขึ้นไป โดยไม่แก่วงหรือสั่น
5.3 ตัวเสื้อพัดลมทำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส หล่อเป็นชิ้นเดียวกัน ทนต่อสารเคมีได้ ด้านหน้าของกล่องสามารถถอดประกอบได้ เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุง และง่ายต่อการติดตั้ง
5.4 ตัวพัดลมจะมีคุณสมบัติในการดูดควันไม่น้อยกว่า 1,000 – 2,000 ลบ.ม. / ชม. (M3 / H) ตามลำดับ มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อย และวิ่งเงียบโดยตลอด
5.5  แท่นของพัดลมสำหรับติดตั้งมอเตอร์ต้องมีที่ครอบกันน้ำทุกด้าน และยางกันสะเทือนของพัดลม
5.6 มีความสามารถในการดูดไอระเหยสารเคมีจากตู้ดูดควัน โดยมีค่า Velocity ประมาณ 100 ฟุต / นาที (FPM) เมื่อเปิดบานกระจกหน้าตู้ดูดควันสูง 30 ซม. หรือมีค่าความเร็วลมของหน้าตู้อย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ทำการติดตั้งจะต้องมีเครื่องวัดลมมาทดสอบในวันส่งมอบงาน
5.7 มอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1 HP 1,450 รอบ 220 V. 1 Phase หรือ 380 V. 3 Phase
6 ระบบท่อระบายควัน
6.1 ท่อควันทำด้วยไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว มีสีขาวในตัว ผลิตโดยวิธี Filament Winding พร้อมข้องอ, หน้าแปลน, อุปกรณ์ท่อยึดที่เป็นวัสดุชนิดเดียวกับตัวท่อ
6.2 การติดตั้งท่อระบายควันจุดที่มีการต่อท่อควันมีข้องอ 90 องศา แบบกว้าง, หน้าแปลน ต้องใช้วิธีการเชื่อมด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับท่อ
7 มีการรับประกันคุณภาพสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
8 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย 1 เล่ม